RB EBI 2/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Jednostkowy raport roczny za 2021 rok w dniu 31 maja 2022 roku.
Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku w dniu 14 lutego 2022 roku.
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w dniu 16 maja 2021 roku.
Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku w dniu 16 sierpnia 2022 roku.
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku w dniu 14 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jarosław Król – Prezes Zarządu
  • Piotr Kowalczewski – Członek Zarządu
Przeczytaj również
Menu