Zarząd Stilo Energy S.A.

Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

C. David DeBenedetti

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Babarowski

Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Dujczyński

Członek Rady Nadzorczej

Beniamin Matysiak

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Pegge

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Rosnowski

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Powerplus Pentad Investments 713 706 40,54% 713 706 40,54%
Pop Investments Limited 300 000 17,04% 300 000 17,04%
Baltic Global FIZ 134 798 7,66% 134 798 7,66%
Pozostali akcjonariusze 611 844 34,76% 611 844 34,76%
SUMA 1 760 348 100,00% 1 760 348 100,00%

Materiały spółki

3Q 2021
Prezentacja Spółki
4Q 2021
Prezentacja Spółki
Statut Spółki
Menu