Zarząd Stilo Energy S.A.

Alfonso Anthony Kalinauskas
Prezes Zarządu (oddelegowany członek Rady Nadzorczej)

Rada Nadzorcza

Alfonso Anthony Kalinauskas

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Rosnowski

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Babarowski

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Bieliński

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Siudak

Członek Rady Nadzorczej

Charles David DeBenedetti

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Powerplus Pentad Investments 690 084 39,20 690 084 39,20
Piotr Siudak  171 200 9,73 171 200 9,73
SE-1 sp. z o.o. 90 917 5,16 90 917 5,16
Baltic Global FIZ 221 215 12,57 221 215 12,57
Pozostali akcjonariusze 586 932 33,34 586 932 33,34
SUMA 1 760 348 100 1 760 348 100

Materiały spółki

3Q 2021
Prezentacja Spółki
4Q 2021
Prezentacja Spółki
Statut Spółki
Menu