Zarząd Stilo Energy S.A.

Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu

Piotr Marczyk
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

C. David DeBenedetti

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Babarowski

Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Dujczyński

Członek Rady Nadzorczej

Beniamin Matysiak

Członek Rady Nadzorczej

Andrew Pegge

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Rosnowski

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat spółki

Od 03 stycznia 2023 r.

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Powerplus Pentad Investments 733 706 37,81% 733 706 37,81%
Pop Investments Limited 300 000 15,46% 300 000 15,46%
Baltic Global FIZ 134 798 6,95% 134 798 6,95%
Kalinauskas 100 000 5,15% 100 000 5,15%
Pozostali akcjonariusze 671 844 34,62% 671 844 34,62%
SUMA 1 940 348 100,00% 1 940 348 100,00%

Materiały spółki

3Q 2021
Prezentacja Spółki
4Q 2021
Prezentacja Spółki
Statut Spółki
Menu