Raport bieżący EBI 16/2023  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2023 r

Data sporządzenia: 2023-10-13                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.  

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w kancelarii notarialnej Marzeny Dmochowskiej notariusza w Warszawie, pod adresem: Warszawa, ulica Filtrowa 73 lok. 9.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu