RB ESPI 6/2022 Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – zawarcie z Bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 w sprawie zawarcia z Bankiem Pekao S.A. [Bank] aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń [umowa standstill], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. zawarty został kolejny aneks na podstawie którego wydłużono termin obowiązywania ww. umowy standstill do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Ponadto zgodnie z aneksem uzgodniono, że Bank będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy standstill w przypadku powzięcia przez Bank informacji o objęciu w związku z planowaną emisją akcji serii N mniej niż 30 % emitowanych akcji.
W pozostałym zakresie istotne postanowienia umowy standstill nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu