RB ESPI 9/2021 Decyzja o umorzeniu subwencji otrzymanej z PFR

Decyzja o umorzeniu subwencji otrzymanej z PFR 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. odnośnie przewidywanego umorzenia subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju _”PFR”_, Zarząd Stilo Energy S.A _“Spółka”_ informuje, iż w dniu 1 lipca 2021 roku Spółka otrzymała decyzję PFR o umorzeniu 75% przyznanej Spółce subwencji tj. kwoty 1,725 mln zł.

Spółka przypomina, że w ramach Tarczy PFR otrzymała subwencję na kwotę 2,3 mln zł.

Spłata pozostałej części subwencji nieobjętej umorzeniem powinna nastąpić w terminie do 26 czerwca 2023r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przeczytaj również

Menu