RB ESPI 9/2022 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR  

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”] informuje o otrzymaniu w dniu 8 kwietnia 2022 roku powiadomień od podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej sporządzonych w trybie art. 19 rozporządzenia MAR.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane powiadomienia – jedno powiadomienie pierwotne oraz powiadomienia zmieniające (Załącznik 1), które dotyczą tych samych transakcji. Emitent wskazuje, iż prawidłowa treść powiadomienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu