Raport bieżący EBI 18/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-09-21                                                                          

Temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2022 r.

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje o zwołaniu przez Akcjonariusza Spółki firmę Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie [Pentad] na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Traugutta 115c o godz. 12:00.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz treść projektów otrzymanych od Pentad. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również
Menu