Raport bieżący EBI nr 15/2022 Informacja o zmianie Autoryzowanego Doradcy

Temat:  Informacja o zmianie Autoryzowanego Doradcy

Data sporządzenia: 2022-07-01 

Treść raportu:                                                                             

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka, Emitent ”] informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. zostało podpisane  porozumienie pomiędzy Emitentem a dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Spółki tj. CC Group sp. z o.o. dotyczące rozwiązania umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymała obustronnie podpisaną z Equity Market Consulting Group sp. z o.o. [EMCG] umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Emitenta przez EMCG. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2022 roku i została zawarta na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu