Raport bieżący ESPI 4/2023 Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu Emitenta

Data sporządzenia: 2023-01-26                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:                 

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2022 w sprawie przyjęcia układu przez wierzycieli, Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2023 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia z dnia 25 stycznia 2023 r. zatwierdzającego układ Emitenta.

Sąd postanowił zatwierdzić układ Emitenta zgodnie z propozycjami Spółki przedstawionymi raportem bieżącym nr 24/2022.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

W załączeniu Spółka przekazuje obwieszczenie ww. postanowienia o zatwierdzeniu układu.

O uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzaniu układu Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu