Raport bieżący nr 22/2022 Powzięcie informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki objętym umową lock-up

Data sporządzenia: 2022-07-20

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.

Temat: Powzięcie informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki objętym umową lock-up

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 20 lipca 2022 roku otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad], informację o wpłynięciu w tym samym dniu do Pentad ze strony Grupa Altkom S.A. [GA] niewiążącej oferty nabycia akcji oraz finansowania, zgodnie z którą GA wskazała na następującą propozycję zaangażowania kapitałowego:

– konwersja udzielonej przez GA do Pentad pożyczki w wysokości 2 mln zł na 200.000 akcji Emitenta,

– zakup od obecnych akcjonariuszy od 850.000 do 1.110.000 akcji Spółki po cenie 0,30 zł,

– udzielenie Emitentowi struktury finansowej w wysokości do 3,5 mln zł pod warunkiem akceptacji przez Bank warunków struktury finansowej, GA jako głównego akcjonariusza oraz wyrażenia zgody na redukcję zadłużenia wobec Banku o 40% i spłaty w okresie 4 lat od kolejnego roku w ramach postępowania o zawarcie układu,

– przyjęcie przez Zgromadzenie Wierzycieli Planu Restrukturyzacji, w którym pozostałe zobowiązania są zredukowane o 60%, a spłata rozłożona w okresie 4 lat;

– anulowanie/odkupienie przez Spółkę 174.356 warrantów serii B po cenie 0,05 zł, a w przypadku braku skorzystania z oferty sprzedaży umorzenie pozostałych bez możliwości ich wykonania;

– zobowiązania się GA do współpracy z Nadzorcą w postępowaniu o zawarcie układu w celu przedstawienia odpowiednich propozycji planu restrukturyzacji;

– akceptacji przez obecną Radę Nadzorczą wskazanego zespołu oraz składu Zarządu;

– podpisania wstępnych umów nabycie akcji, w których zapłata będzie warunkowana przyjęciem układu z wierzycielami;

– powyższe warunki pozostają aktualne do 26 lipca br.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pentad przeprowadzi analizy otrzymanej oferty z punktu widzenia interesów Pentad jako akcjonariusza jak również jej potencjalnego wpływu na Spółkę. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ew. realizacją scenariusza opartego o realizację przedmiotowej oferty Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Menu