RB EBI 15/2021 Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Stilo Energy S.A. Stilo Energy Spółka Akcyjna

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu 17 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 21 września 2021 r. Pana Jarosława Króla do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Kowalczewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Życiorysy zawodowe powołanych osób zarządzających wraz z innymi informacjami wymaganymi przepisami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Menu