Raporty Spółek ESPI/EBI Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku Stilo Energy S.A.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Alfonso Kalinauskas – Prezes Zarządu

Przeczytaj również

Menu