RB ESPI 23/2021 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

Raport bieżący ESPI nr 23/2021
Data sporządzenia: 2021-12-16
Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.
Temat: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce tj. Prezesa Zarządu Spółki powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące nabycia akcji Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również
Menu