Raport bieżący ESPI nr 30/ 2022 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR              

Data sporządzenia: 2022-09-16                                                                                         

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.                 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że do Spółki wpłynęły od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Członka Rady Nadzorczej oraz od osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. SE-1 sp. z o.o. sp.k. oraz Powerplus Pentad Investments S.A. S.k.a. [podmioty blisko związane z Panem Alfonso Kalinauskasem, który jako Członek Rady Nadzorczej Emitenta został delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta], łącznie trzy powiadomienia notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

W załączeniu Emitent przekazuje treść otrzymanych powiadomień notyfikacyjnych.

Jednocześnie Spółka informuje, że transakcje objęte załączonymi powiadomieniami notyfikacyjnymi stanowią realizację oferty złożonej przez Pop Investments Limited oraz Kalinauskas Sp. z o.o., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2022. Zawarcie transakcji zakupu akcji Emitenta przez Powerplus Pentad Investments S.A. S.k.a. wynika przede wszystkim z działań podejmowanych w celu zapewniania Spółce finansowania, natomiast po skutecznym uzyskaniu przez Spółkę niezbędnego finansowania Powerplus Pentad Investments S.A. S.k.a. zamierza zbyć nabyte akcje na rzecz oferentów.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu