RB ESPI 10/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. [„ZWZ”] byli:

– Powerplus Pentad Investments SA SKA, który podczas obrad ZWZ posiadał 616.207 akcji, z których przysługiwało 616.207 głosów, stanowiących odpowiednio 63,93% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 36,32% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– Pan Piotr Siudak, który podczas obrad ZWZ posiadał 159.700 akcji, z których przysługiwało 159.700 głosów, stanowiących odpowiednio 16,57% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 9,41% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– Pan Michał Gomoliński, który podczas obrad ZWZ posiadał 69.000 akcji, z których przysługiwało 69.000 głosów, stanowiących odpowiednio 7,16% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 4,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu