RO EBI 3/2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Stilo Energy S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu