RB EBI 8/2021 Zmiany w składzie organów Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie organów Spółki Stilo Energy Spółka Akcyjna

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021r. Pan Michał Gomoliński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu