Raport bieżący EBI 17/2022 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej  

Data sporządzenia: 2022-09-13                                             

Temat:  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej  

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 września 2022 r. do Spółki wpłynęła od Pana Piotra Siudaka, datowana na ten sam dzień, rezygnacja  z pełnienia  funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu