Raport bieżący EBI 14/2023 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. 

Data sporządzenia: 2023-09-29                                                                         

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.  

Raport kwartalny:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2023 r. („NWZ”).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również
Menu