RB EBI 2/2021 Informacja nt. zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja nt. zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport bieżący EBI nr 2/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect określonych w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Wszelkie zmiany stanu wskazanego w załączniku będą raportowane na bieżąco, zgodnie z § 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również
Menu