Raport bieżący SPI nr 20/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Data sporządzenia: 2022-07-01

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.        

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. [„ZWZ”] byli:

– Powerplus Pentad Investments SA SKA, który podczas obrad ZWZ posiadał 690.084 akcji, z których przysługiwało 690.084 głosów, stanowiących odpowiednio 63,20% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 39,2% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– Pan Piotr Siudak, który podczas obrad ZWZ posiadał 159.700 akcji, z których przysługiwało 159.700 głosów, stanowiących odpowiednio 14,63% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 9,07% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– Baltic Global FIZ, który podczas obrad ZWZ posiadał 221.215 akcji, z których przysługiwało 221.215 głosów, stanowiących odpowiednio 20,26% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 12,57 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu