Raport bieżący EBI 21/2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Data sporządzenia: 2022-10-18                                                                          

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 18 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [NWZ] Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania, z tym samym dniem, Pana Mirosława Kazimierza Bielińskiego ze składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie, w dniu 18 października 2022 r. NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania, z tym samym dniem, do składu Rady Nadzorczej Emitenta następujących osób:

– Pana Bartłomieja Dujczyńskiego,

– Pana Andrew Pegge,

– Pana Beniamina Matysiaka.

Wymagane informacje nt. powołanych osób zarządzających Spółka przekaże kolejnym raportem bieżącym po ich uzyskaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu