Raport bieżący ESPI 34/2022 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR     

Data sporządzenia: 2022-10-12                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.                 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treści stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączone powiadomienie dotyczy transakcji na akcjach Emitenta, o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 32/2022. 

Przeczytaj również
Menu