RB ESPI 11/2021 Zawarcie umowy na instalacje fotowoltaiczne STILO ENERGY S.A.

Zawarcie umowy na instalacje fotowoltaiczne STILO ENERGY S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 roku pomiędzy Spółką a Sendom Domy Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. [Zamawiający] ramowej umowy o współpracy [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy między stronami w zakresie montażu i uruchomienia przez Emitenta kompletnej instalacji fotowoltaicznej na domach produkowanych przez Zamawiającego. Umowa będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych każdorazowo przez Zamawiającego obejmujących instalację fotowoltaiczną opartą na technologii mikrofalowników.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby w okresie do dwóch lat od dnia zawarcia Umowy zrealizować uzgodnioną liczbę domów, wobec czego szacunkowa łączna wartość zamówień w okresie do dwóch lat obowiązywania Umowy wyniesie blisko 10 mln zł netto.

Zgodnie z Umową Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru poszczególnej instalacji, a ponadto Spółka udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych instalacji na okres 12 lat. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Przeczytaj również
Menu