RB ESPI 13/2022 Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj.18.05.2022r. mając na uwadze aktualne uwarunkowania otoczenia rynkowego w którym działa Emitent oraz założone cele strategii rozwoju Spółki, podjął decyzje o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych.
W ramach przeglądu opcji strategicznych pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze dalszego rozwój Spółki w tym m.in. ewentualne możliwe zaangażowanie nowych inwestorów, refinansowanie zadłużenia bankowego oraz możliwe inne źródła finansowania działalności Spółki.
Nie można przy tym wykluczyć, że wybór konkretnego scenariusza mógłby prowadzić również do ewentualnej zmiany w obecnej strukturze akcjonariatu Spółki, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie podjął żadnych kierunkowych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej jak i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.
O kolejnych istotnych etapach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu