Raport bieżący ESPI nr 21/2022 Aktualizacja informacji nt. organu zarządzającego     

Data sporządzenia: 2022-07-04

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A

Temat:  Aktualizacja informacji nt. organu zarządzającego

Podstawa prawna: Inne uregulowania.         

Treść raportu:                                                                                                                         

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2022 w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A. oraz raportu bieżącego EBI nr 14/2022 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 4 lipca 2022 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie obiegowym uchwały w sprawie delegowania do pełnienia funkcji prezesa Zarządu Pana Alfonso Anthony’ego Kalinauskasa III na okres do 30 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje nt. ww. osoby zostaną przekazane do publicznej wiadomości po uzyskaniu stosownych informacji oraz oświadczeń.

Ponadto Emitent wyjaśnia, iż według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego w Spółce ustanowieni zostali dwaj prokurenci tj. Pan Zenon Szczepkowski – Nadzorujący Pion Sprzedaży [związany ze Spółką od czerwca 2021 r.] oraz Pan Leonard Dettlaff – Pełnomocnik Zarządu ds. Operacji i Procesów [współzałożyciel Spółki], którzy w zakresie reprezentacji Emitenta uprawnieni są do działania wyłącznie łącznie ze sobą lub z Członkiem Zarządu Spółki [prokura łączna].

Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu publikacja niniejszego raportu bieżącego czyni zadość przekazaniu informacji bieżącej o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Przeczytaj również

Menu