RB EBI 7/2021 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”).

Spółka informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, a także nie było uchwał objętych przyjętym porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez ZWZ. Ponadto Spółka informuje, że wobec wniosku o zmianę porządku obrad ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktów 8-12 planowanego porządku obrad opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 5/2021.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu