RB EBI 20/2021 Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. w dniu 21 grudnia 2021 r.

Raport bieżący EBI 20/2021

Data sporządzenia: 2021-12-21                                                

Temat: Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A. w dniu 21 grudnia 2021 r.

Treść raportu:                                                                                                                

Zarząd Stilo Energy S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2021 r. („NWZ”). 

Spółka informuje, że nie było uchwał objętych przyjętym porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez NWZ. Ponadto Spółka informuje, że wobec wniosku o zmianę porządku obrad NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktów 6-7 planowanego porządku obrad opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 18/2021. Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał nr 5/2021 nr 7/2021.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu