Raport bieżący EBI 13/2022 Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.

Data sporządzenia: 2022-06-30                                             

Treść raportu:                                                                                                          

Zarząd Stilo Energy S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”). 

Spółka informuje, że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Menu