Raport bieżący EBI 2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Data sporządzenia: 2023-01-31                                                                          

Treść raportu:                                                                                           

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Jednostkowy raport roczny za 2022 rok w dniu 31 maja 2023 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku w dniu 14 lutego 2023 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku w dniu 15 maja 2023 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku w dniu 14 sierpnia 2023 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku w dniu 14 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Menu