Raport bieżący EBI 13/2023 Raport kwartalny za II kw. 2023 Stilo Energy S.A.

Data sporządzenia: 2023-09-24                                                                         

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.  

Raport kwartalny:

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za II kw. 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przeczytaj również

Menu