RB ESPI 8/2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [„ZWZ”], Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad, a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również
Menu