Raport bieżący EBI 12/2023 Raport roczny za rok obrotowy 2022 Stilo Energy S.A.

Data sporządzenia: 2023-09-19                                                                          

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.   

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu