Raport bieżący ESPI/ EBI Zmiana adresu siedziby Emitenta Stilo Energy Spółka Akcyjna

Data sporządzenia: 09-03-2023                                                                           

Skrócona nazwa emitenta: Stilo Energy S.A.      

Treść raportu:                 

Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] informuje, że w dniu 9 marca 2023 r. podjął uchwałę o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Spółki (ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk) z dniem 10 marca 2023 r. na nowy następujący adres Spółki: ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego zmiana adresu siedziby nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.
Jedocześnie Spółka informuje, że głównym adresem prowadzenia działalności przez Spółkę bedzie: Al. Grunwaldzka 212 lokal nr 4/13 80-266 Gdańsk.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Alfonso Kalinauskas – Prezes Zarządu
Menu