Raport bieżący ESPI 1/2023 Informacje o transakcji na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR   

Data sporządzenia: 2023-01-05                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły od dwóch osób blisko związanych z Prezesem Zarządu Spółki powiadomienia notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu