Raport bieżący ESPI 38/2022 Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR  

 Data sporządzenia: 2022-12-30                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.   

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                         

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treści stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że transakcja objęta załączonym powiadomieniem notyfikacyjnym stanowi częściową realizację oferty złożonej przez Pop Investments Limited oraz Kalinauskas Sp. z o.o., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2022.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu