RB EBI 10/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2021 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2021 r.

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) działając na podstawie na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 22 września 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

Przeczytaj również
Menu