RB EBI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok w dniu 17 maja 2021 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku w dniu 17 maja 2021 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku w dniu 15 listopada 2021 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również
Menu