RB ESPI 13/2021 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR STILO ENERGY S.A.

Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR STILO ENERGY S.A.

Treść raportu:

Zarząd STILO ENERGY S.A. [„Spółka”] informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce tj. Prezesa Zarządu powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące nabycia akcji Spółki [oznaczonych kodem ISIN PLSTLNR00012], którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Załączniki:

Przeczytaj również
Menu