RB EBI 9/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku Stilo Energy S.A.

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku Stilo Energy S.A.

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Siudak – Prezes Zarządu
  • Aleksander Czarniecki – Członek Zarządu
  • Krzysztof Żurowski – Członek Zarządu

Załączniki:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu