RB ESPI 14/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2021 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. _“Spółka”_ działając na podstawie na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _KSH_, niniejszym zwołuje na dzień 22 września 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego

Podstawa prawna: Inne uregulowania


ZAŁĄCZNIKI:

Przeczytaj również
Menu