Raport bieżący ESPI 32/2022 Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki.

Data sporządzenia: 2022-10-07

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.         

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 w sprawie oferty skierowanej przez Pop Investments Limited oraz Kalinauskas Sp. z o.o. do PowerPlus Pentad Investments SA SKA [Pentad] oraz Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. objętych umowami lock-up, dotyczącej nabycia akcji oraz finansowania Stilo Energy S.A. [Oferta], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 7 października 2022 roku w ramach realizacji Oferty doszło do zawarcia transakcji pakietowej sprzedaży przez Pentad na rzecz Pop Investments Ltd. 300.000 akcji Emitenta stanowiących 17,04% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie Spółka informuje, że po rozliczeniu ww. transakcji oraz uwzględnieniu transakcji, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2022, jak również z uwzględnieniem finansowania ze strony Kalinauskas Sp. z o.o. w kwocie 1 mln zł, Emitent w ramach deklarowanego finansowania podstawowego w wysokości 4 mln zł będzie miał do swojej dyspozycji kwotę 3 mln zł.

Pozostała cześć finansowania zostanie udzielona Spółce m.in. w związku ze spełnieniem pozostałych warunków wskazanych w Ofercie.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Oferty Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu