RB ESPI 12/2022 Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej – zawarcie z Bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie zawarcia z Bankiem Pekao S.A. [Bank] aneksu do umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń [umowa standstill], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. zawarty został kolejny aneks na podstawie którego wydłużono termin obowiązywania ww. umowy standstill do dnia 31 maja 2022 roku.
W pozostałym zakresie istotne postanowienia umowy standstill nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Menu