Raport bieżący EBI 22/2022 Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej

Data sporządzenia: 2022-10-20                                                                          

Treść raportu:                                                                                                          

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022, Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”, „Emitent”] w załączeniu przekazuje życiorysy członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 października 2022 r.  tj.:

– Pana Bartłomieja Dujczyńskiego,

– Pana Andrew Pegge,

– Pana Beniamina Matysiaka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przeczytaj również

Menu