RB ESPI 4/2022 Aktualizacja informacji nt. umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń STILO ENERGY S.A.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 w sprawie zawarcia z Bankiem Pekao S.A. umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. zawarty został aneks na podstawie którego w szczególności wydłużono termin obowiązywania ww. umowy do 28 lutego 2022 roku. W pozostałym zakresie istotne postanowienia ww. umowy nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Menu