RB ESPI 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

Uzyskanie dostępu do ESPI


Zarząd Stilo Energy S.A (“Spółka”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie „Emitent ASO”. W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Przeczytaj również

Menu