RB ESPI 25/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący ESPI nr 25/2021

Data sporządzenia: 2021-12-21

Skrócona nazwa emitenta: STILO ENERGY S.A.        

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [„Spółka”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2021 r. [„NWZ”] byli:

– Powerplus Pentad Investments SA SKA, który podczas obrad NWZ posiadał 616.207 akcji, z których przysługiwało 616.207 głosów, stanowiących odpowiednio 67,17% głosów w trakcie obrad NWZ oraz 36,32% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz

– Baltic Global FIZ, który podczas obrad NWZ posiadał 221.215 akcji, z których przysługiwało 221.215 głosów, stanowiących odpowiednio 24,11% głosów w trakcie obrad NWZ oraz 13,04% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu