RO EBI 8/2022 Raport za I kwartał 2022

Treść:

Zarząd Stilo Energy S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu