Raport bieżący ESPI 31/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2022 r.            

Data sporządzenia: 2022-09-21                                                                          

Temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2022 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje o zwołaniu przez Akcjonariusza Spółki firmę Powerplus Pentad Investments spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie [Pentad] na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Traugutta 115c o godz. 12:00.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz treść projektów otrzymanych od Pentad.

Przeczytaj również

Menu