Nowa umowa Stilo Energy na budowę elektrowni fotowoltaicznej za 3,43 mln zł netto

Stilo Energy S.A., jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, podpisał kolejną umowę na realizację elektrowni fotowoltaicznej dla jednego z liderów na europejskim rynku produkcji specjalistycznych materiałów dla upraw florystycznych i botanicznych. Wartość inwestycji to 3,43 mln zł netto.

Nowa elektrownia PV będzie miała moc 1 MWp i realizowana będzie, tak jak poprzednia, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa ma potrwać około ok. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w zależności od przebiegu procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Tryb realizacji tego typu zlecenia pozwala nam na odpowiednie rozplanowanie całej instalacji, a także buduje naszą przewagę rynkową w postaci zarządzania procesem formalnym. Jest to także kolejna umowa z obszaru B2B, w którym chcemy być coraz bardziej obecni. Dokonujemy w ten sposób dywersyfikacji naszego portfela przychodowego, co w przyszłej perspektywie powinno wpłynąć także na poprawę poziomów uzyskiwanej marży – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

ROŚNIE RYNEK DUŻYCH INSTALACJI PV

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec czerwca 2021 r. w Polsce działały 82 instalacje fotowoltaiczne, których moc była większa lub równa 1 MW. W stosunku do końcówki 2020 oznacza to wzrost o 36,7%.

Największa z instalacji działających w I półroczu ubr. miała moc ok. 8 MW. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o planach budowy kolejnych tego typu elektrowni, ale o mocy już kilkukrotnie wyższej. Wśród inwestorów wymieniani są krajowi operatorzy sieci elektroenergetycznych oraz zagraniczni deweloperzy odnawialnych źródeł energii.

Według danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, łączna wartość krajowego rynku fotowoltaiki w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld PLN. W stosunku do roku 2019 wartość rynku mikroinstalacji PV potroiła się osiągając poziom 8 819,1 mln PLN. Według stanu na 31.12.2020 w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Jednocześnie, zgodnie z raportem  Agencji Rynku Energii fotowoltaika zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród znaczących źródeł OZE. Na koniec sierpnia 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 5 970,8 MW. Oznacza to wzrost o 106,6 proc. w stosunku do sierpnia 2020 r.

Przeczytaj również

Przeczytaj również

Menu